tisdag 1 juli 2008

Specialpedagodiska skolmyndighetens födelsedag

Idag inrättas den nya myndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten, (SPSM). Myndigheten kommer att ha ett samlat ansvar för bland annat specialpedagogiskt stöd och utbildning i specialskolan.

Detta beror på att regeringen tidigare beslutat omorganisera och lägga ned Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Sameskolstyrelsen och Skolväsendets överklagandenämnd.

Istället samlas skolfrågorna i tre nya myndigheter med tydliga och avgränsade uppgifter: Skolinspektionen, Skolverket och Myndigheten för specialpedagogik. Denna uppstyrning är mycket bra.

Inga kommentarer: